Julris

(in Swedish)

Jag ska delta i “Vinterförsöket 2013-14“. Om trädens vintervila och lövsprickning under vintern. Om man kan få igång lövsprickning när som helst under vintern, och inte bara som påskris på våren. Man tar in ett nytt björkris en gång i månaden, pysslar om det och skriver ner när knoppsprickning och lövsprickning infaller.

http://www.catasa.se/4images/details.php?image_id=13403